Siro Spun İplik Özellikleri | KumasBilgi.com

Siro Spun İplik Özellikleri


Bilindiği üzere düzgün olmayan bir iplik, bobinlemeden boya-terbiye işlemine kadar bütün aşamalarda verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. İpliklerin düzgünsüzlüklerinin daha iyi olması için sistemler geliştirilmiştir. Siro-spun tekniği de bunlardan birisidir.

Siro Spun Sistemi

Ticari alanda “Siro-spun” olarak tanımlanan ve ipliklerin kopslara iki kat halinde sarıldığı sistem, Avustralya araştırma kuruluşu CSIRO(Commonwealth Sceintific) ve uluslar arası yün sekreterliği IWS (İnternetional Wool Secretary) işbirliği ile geliştirilmiştir. Bu sistem günümüzde kamgarn iplik eğirmeciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu sistemde iplik eğirmenin temel prensibi, konvansiyonel bir eğirme sisteminde, bir fitil ucu yerine, aynı çekim sistemine iki fitil ucu beslenilmesi seklindedir.
Şekil 1. Bir çekim silindirine iki fitil ucu beslenmesi.

Siro Spun Yönteminde İplik Oluşumu

Siro-spun yöntemi ile üretilen iplikler iki kat olmalarına rağmen, ipliklerin görüntüsü tek kat iplik görüntüsüne benzemektedir. İpliklerin büküm yönlerinde, tek bir iğde katlama ve büküm gerçekleştiği için ZZ veya SS olma zorunluluğu bulunmaktadır(Şekil 2)

Şekil 2. Katlı iplik formasyonu
Beslenen fitil uçları, konvansiyonel çekim sisteminde ayrı ayrı çekime tabi tutulmaktadır(Şekil 3). Fitillerin birbirine karışımını önlemek için çekim sisteminde özel fitil ayırıcıları kullanılmaktadır. Uygulanan çekimler normal çekim aralıklarında olmakta ve ön silindirden iki uç halinde iplik alınmaktadır. Alınan iki uç ön silindir çıkışında bir miktar ayrı ayrı bükülmekte, sonra iki uç özel bir iplik rehberinde birleştirilmektedir. İpliklerdeki büküm her iki noktada eşit olarak ortaya çıkmaktadır.


Siro-spun ipliklerin özelliklerinin belirlenmesi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Siro ipliklerin konvansiyonel ipliklerden daha iyi performansa sahip oldukları belirtilmektedir.

Diğer bir çalışmada ise Siro-spun eğirme tekniğinin katlama prosesini kısalttığı, üretim maliyetlerini düşürdüğü ve daha uygun iplik özellikleri sağladığı belirtilmektedir.Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.