Haslık Nedir? | KumasBilgi.com

Haslık Nedir?


Kullanım sırasında tekstil ürünlerinin maruz kalacağı çeşitli etkilere karşı dayanımın ifade eder. Eğer bir kumaşın belli bir alanda dayanımı iyi ise haslığı yüksek şeklinde ifade edilir. Haslık değeri, görünüm, estetik, zevk gibi kavramlar bir ürünün satışı üzerinde önemli rol oynar.
Kullanım haslığı; kullanım sırasında ürünün maruz kalacağı etkilere karşı dayanımın ifade eder. Görünüm, estetik, zevk gibi kavramlar bir ürünün satışı üzerinde önemli rol oynar. Buradan hareketle, yapılacak olan haslık kontrolleri ürün kalitesini belirleyen en önemli özelik olmaktadır. Kullanım haslıklarına su, ter, kuru temizleme, ışık, ütü, sürtme, yıkama ve çekmezlik haslıkları örnek verilebilir.

Haslık kontrolleri yapılırken iki değerlendirme aracı kullanılır. Bunlar gri skala ve mavi skaladır. Mavi skala ışık haslığının değerlendirilmesinde, gri skala ise ışık haslığının dışındaki tüm haslık değerlendirmelerinde kullanılmaktadır. Renk değişimlerinin belirlenmesinde iki adet gri skala kullanılır. Bunlardan biri test edilen örnekte görülen renk değişimi, diğeri ise kirletme olup olmadığının belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Gri skala 5 basamaklı, mavi skala 8 basamaklıdır.,

Haslık çeşitleri, renk haslığı, sürtünme haslığı, ışık haslığı, su haslığı, yıkama haslığı, ter haslığı, kaynatma ve hava koşullarına dayanıklılık gibi haslık değerlerini ifade eder.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.