20.Yüzyıl Avrupa Modasının Osmanlı'ya Etkileri | KumasBilgi.com

20.Yüzyıl Avrupa Modasının Osmanlı'ya Etkileri

Resim 1. Aydın üç etek entari kalıbı (Altıntaş vd., 1995, Çizimler)
Resim 2. Aydın kıyafeti, üç etek ve hırka’lı kadın, 1880-90 (Kıyafeti Osmaniye Albümü’nden aktaran Koçu, 1967: 130).

20. yüzyıl modasının Osmanlı giyimine olan etkilerine değinmeden önce, Batılılaşma hareketlerine kısaca değinmek yerinde olacaktır. 
Osmanlı’da   Batılılaşma yönündeki başlangıç 1830’da II. Mahmud’un reformları ile gerçekleşir. 19. yüzyılda  başlayan Batılılaşma hareketi, yüzyıl sonuna doğru kadın hakları ile ilgili gelişmelerle birlikte yaşanır.

Bu süreçte moda, saray ve yakın çevresinde kadınların merakı ile taklit edilerek uygulanır,

Moda merakına hitap eden uygun gelişmeler, 20. yüzyıl başında da devam eder. I. Dünya Savaşı yıllarında kadınlar için moda, soğuk renkli etek ve ceketten oluşan takım giysi ile şıklık iddiasında değildir. Savaş süresince, Türk kadınları da tüm Avrupa’da olduğu gibi devlet memuru ve hemşire olarak çalışırlar.

Kadınlar, çalışma yaşamında etek - ceket takım giysileri içinde, cinsel varlıkları ile değil, işe yarayan, akıllı bireyler olarak yer alırlar

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.