Ev Tipi Singer Düz Makine Masuranın Sarılması | KumasBilgi.com

Ev Tipi Singer Düz Makine Masuranın Sarılması

Masura sarma işlemini aşağıda anlatıyoruz.

  • İpliği ve ilgili makara tutucusunu makara pimi üzerine yerleştirin. (1/2) 
  • İpliği, iplik kılavuzuna takın. (3) 
  • İpliği, masura sarma gerginlik kampanası etrafında saat yönünde sarın. (4) 
  • İpliği şekilde gösterildiği gibi masuradan geçirin ve masurayı mile takın. (5) 
  • Masura milini sağa doğru itin. (6) 
  • İpliğin ucundan tutun. (7) 
  • Pedala basın. (8) 
  • İpliği kesin. (9) 
  • Masura milini sola doğru (10) iterek çıkartın. 
Not: Masura sarma mili, “masura sarma” konumunda iken, makine dikiş yapmayacak ve volan dönmeyecektir. Dikişe başlamak için, masura sarma milini sola doğru itin (dikiş konumu).

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.