Giyim Nedir, Giyimin Tanımı | KumasBilgi.com

Giyim Nedir, Giyimin Tanımı


Giyim, insan vücudunu dış etkilerden korumak ve aynı zamanda örtünmek ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise giyim, bu ihtiyaçların yanı sıra süslenmek ve çalışma ortamının gerektirdiği şartlara uyum sağlamak gibi bir çok amaca hizmet edecek şekilde gelişmeler göstermiştir. Bu gelişmeler gün geçtikçe artmaktadır.

Giyinmek nefes almak, yemek yemek ve uyumak gibi başlıca ihtiyaçlardan birisidir. İnsanlık tarihi boyunca, çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişim göstermiştir. Giysi nesnesi, duyusal ve düşünsel olarak deneyimlediğimiz ve de yansıtmak istediğimiz tüm yaşantılarımızın dışavurum aracıdır.

Giyinme, toplumsal aidiyet, statü göstergesi (cinsiyet ve sınıf) olarak kim olduğumuz hakkında fikir verir. Uygarlık tarihi boyunca ait olduğu kültüre ait işaretler taşıyan izlekler olarak her bir medeniyette farklı özellikler göstermiştir. Basit hali ile ilk olarak örtünmede kullandığımız ve temel ihtiyaçlarımızla ilişkilendirdiğimiz giysi nesnesi, sosyal ve psikolojik anlamda bizi nasıl temsil ettiği, kendimizi nasıl hissettirdiği gibi kavramlar çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Giysi önceklikli olarak giyim kültürünün konuları arasında yer alır. Giyim kültürü; kültürlerin giysiye nasıl yansıdığı ve giysi etrafında gelişen uygulamalar, inançlar, inanışlar, semboller, kültürel kimlik, sosyal statü, kültürel kodlar gibi konuları kapsar. Maddi kültür unsuru olan giyim kuşam öğeleri çeşitli disiplinler tarafından incelenirler. Sürür, giyimin içerdiği unsurlarla kültürün kendisini oluşturduğuna ve geleneksel yaşam biçiminin bir parçası olduğuna değinerek, geleneksel kültürün maddi ve manevi yanlarıyla bir bütün halinde ele alınmasını önermektedir

Giyim kültürü çalışmaları ve moda tarihine bakıldığında, “geleneksel giyim” ile “moda”nın gerçekleşme gerekçelerinin farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Modanın ritüel düzenle ilişkisi olmadığını belirten Baudrillard’a göre geleneksel giyim kültürünün kendi gerçekliğine karşın, moda daha çok tüketmek ve tüketime teşvik ettirmek üzerine kurulu bir sistemdir.

Her mevsim farklı tasarımlar ve davranış biçimleri öneren moda, geleneksel ile olan bağını bu noktada koparmaktadır. 18. yüzyıldan itibaren özellikle tekstil üzerinden gelişim gösteren Endüstri devrimi sonrasında gelişen yeni yaşam biçimleri ve giyim anlayışındaki değişikliğin en büyük sebebi “moda”dır. Moda her şeyden önce giyim ve davranış konularında ağır basan görüşlerin yanı sıra estetik, etik ve toplumsal kuralları, din (inanç) alanındaki anlayış değişikliklerini belirtir.

Modanın kapsamı çok geniş olmakla birlikte en çok “giyim” ile ilişkilendirilmektedir. Modanın gelişimi sosyal, politik, kültürel ve ekonomik açılardan açıklanabilir. Ancak bunlar modayı bir olgu olarak açıklamaz. İnsanların güzel şeylere olan ihtiyacı ve bu güzel şeylere sahip olma isteği, renkler, biçimler, desenlerin rol oynadığı moda, formun kurallarını takip ettiğinden sanatla yakınlık içindedir. İnsanın değişiklik ihtiyacını en çabuk ve kolay yoldan giyim ile karşılayan moda, her on yılda bir köklü değişimler içeren önerilerle kendi başına bir tarih alanı oluşturmuştur. Bu yaklaşım kuşkusuz birçok sosyolojik ilişkilendirmeyi barındırmaktadır. 

Moda kendi gelişiminde haute couture, hazır giyim, giyilebilir sanat ve sürdürülebilir moda gibi alanlarda dönemin sanat akımlarından da etkilenerek varlık göstermiştir. Günümüz sürdürülebilir kalkınma söylemlerinin arasında tekstil ve moda sektörünün çevre ve insan sağlığına olan etkileri ve yavaş moda konuları tartışılmaya başlanmıştır.


Giyimi Etkileyen Faktörler

Kişilerin giyimindeki doğru seçimi, toplum içindeki yerini belirlemede davranışları kadar etkileyici olduğu düşünülebilir. Giyim seçimini etkileyen faktörler :
  • Cinsiyet: Bireyin kız ya da erkek oluşu giyim seçiminde önemli bir faktördür.
  • Yaş : Bebek, çocuk, genç giyimleri, yetişkin, orta yaş ve yaşlı insanların giyim tarzı birbirinden farklıdır.
  • Sosyal Çevre- Sosyal Statü: Giysilerin giyileceği ortama göre toplumun kabul ettiği şekilde veya çalışma ortamına uygun giyinmek kişiler için sosyal bir sorumluluktur.
  • Sosyal Yaşantı: Evde daha rahat giysiler kullanılırken , özel kutlama, düğün vb’de daha özelliği olan giysiler tercih edilir.
  • Mevsim: Mevsimin özelliğine göre farklı giyim ihtiyaçları ortaya çıkar.Örneğin kışın giyilen kabanlar, baharda tercih edilmez.
  • Zevk: Kişilerin farklı giyinme tarzı, zevki ve çizgisi vardır. Birinin beğendiği bir giysiyi, bir başkası beğenmeyebilir.
  • Moda: Özellikle moda akımları seri üretimdeki giysilere şekil vermekte, daha önce giyilmesi düşünülmeyen kıyafetler göz alışkanlığı ile büyük kitleler tarafından kabul görmektedir.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.