Tekstil, Konfeksiyon Terimler, Simgeler ve Kısaltmaları | KumasBilgi.com

Tekstil, Konfeksiyon Terimler, Simgeler ve Kısaltmaları


Konfeksiyon ortamında kullanılan  ve günlük hayatta bazen karşımıza çıkan terimleri sizler için paylaştık

ANA MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında kullanılan temel malzemeyi,
APLİKE: Giysiye üstten takılan parçayı,
BASKI DİKİŞİ: Giysi üretiminde dikiş kenarlarının makine ile temizlenip dikiş paylarının gizlenmesiyle giysi içinin ve dışının temiz görünümlü olmasını sağlayan dikiş tekniğini,
BİYE: Giysinin değişik bölümlerini temizlemek ve/veya süslemek için ek bir malzemeyle yapılan işlemi,
BÜZGÜ: Giysiye form vermek ve/veya model uygulamak için kullanılan, bolluksuz kısma büzülerek eklenen bolluğu,
ÇIT: Dikiş birleşimini gösteren işaret ve çentikleri,
ÇIT ÇIT: Hazır giyim ürünlerinde iki parçanın geçici olarak bileştirilmesi için kullanılan metal ya da plastik malzemeyle yapılan bağlantıyı,
CONTA: Pantolon arka parçasına form vermek ve /veya model uygulamak için kalıbın bölünmesini,
ÇİFTİĞNE MAKİNESİ: Belli aralıklı iki iğne ve bunlara ait dikiş mekanizması ile donatılmış, aynı anda iki paralel düz dikiş sırası oluşturan makineleri,
DİKİM TALİMATI: Hazır giyim ürünlerinin tüm dikim özelliklerinin ayrıntılı olarak yazı ve/veya şemalarla anlatıldığı talimatları,
DİKİŞ ADIM BOYU: Bir birim dikiş uzunluğunu,
DİKİŞ PAYI: Kalıba dikim için gerekli fazlalıkların verilmesini,
DİKİŞ TEKNİKLERİ: Hazır giyim ürünleri oluşturmada kullanılan dikiş yöntemlerinin tümünü,
DOKUMA KUMAŞ: Çözgü ve atkı adı verilen iki iplik grubunun, birbirine dik bir şekilde kesişmesiyle oluşan tekstil yüzeyleri,
DÜZ BOY İPLİK: Kalıp üzerine işaretlenen, kumaşın çözgü yönünü gösteren çizgiyi,
GODE/VOLAN: Üstü dar uca doğru genişleyerek açılan parçayı,
ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,
KARYOKA: Kumaşın üstünde ve altında zikzak görünümünde, özellikle örme giysilerde kenar kıvırma lastik takma, kol ucu veya yakaya bant geçirme birleştirme aracı ile kullanılan üç iğneli zincir dikişini,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KUP: Giysiye beden formu vermek ve model özelliği kazandırmak için kalıbın üzerinde yapılan boyuna kesiklerin oluşturduğu parçayı,
KUŞGÖZÜ: Giysinin değişik bölümlerine yapılan/açılan deliklere takılan küçük madeni halkayı,
LÜPER: Dikiş altı görüntüsü zincir veya zikzak olan dikiş makinelerinde alt iplik hareketini sağlayan taşıyıcı mekanizmayı,
MAKİNE PARKI: Dikilecek modelin dikiş sırasına göre düzenlenmiş makineleri,
MASURA: Sanayi tipi düz makinelerde alt ipliğe hareket vermek için üzerine iplik sarılan metal makarayı,
MEZURA: Üzerinde metre ya da inç ölçü sistemi bulunan yumuşak malzemeden yapılmış katlanabilir, kıvrılabilir ölçüm aracını,
NUMUNE: Üretimi yapılacak modelin bütün özelliklerini taşıyan örnek ürün çalışmasını,
OVERLOK: Değişik kumaş çeşitlerine ve işlemlere göre farklı tipleri bulunan, sürfile, temizleme, birleştirme amacıyla kullanılan dikiş makinesinde gerçekleştirilen işlemi,
PASKALA: Buhar kazanına bağlı, hava çekme sistemi çalıştığında kumaşı masaya yapıştıran ütüleme mekanizması,
PAT: Giysinin değişik bölümlerine verilen kapama paylı açıklığı,
PENS: Giysiye beden formunu vermek için kalıptan alınan payı,
PERVAZ: Giysinin kavisli bölümlerini temizlemek için dikilen parçayı,
PİLİ: Giysiye form vermek ve model uygulamak amacı ile bolluksuz kısma tek tek katlanarak verilen bolluğu,
PİLİKAŞE: Giysiye form vermek ve model uygulamak amacı ile bolluksuz kısma pilierin karşılıklı katlanılarak verilen bolluğu,
REÇME DİKİŞİ: Kumaşın üstünde çift iğne düz dikiş ve altında zikzak görünümünde, özellikle örme giysilerde kenar kıvırma lastik takma, kol ucu veya yakaya bant geçirme birleştirme aracı ile kullanılan iki iğneli zincir dikişini,
REGULA: Şablona göre kesilmiş parçaların dikiş paysız-paylı kalıplarla yeniden kesilip düzeltilmesini,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana getirme ihtimalini,
RİSK DEĞERLENDİRMMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
RİVET: Kotlarda genellikle cep kısımlarında kullanılan perçini,
ŞABLON: Dikiş payları verilmiş, tüm yazı ve işaretlerin üzerinde bulunduğu kesime hazır kalıbı,
TEHLİKE: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zara veya hasar verme potansiyelini,
TELA: İşlenen kumaşa, hacim ve direnç kazandırıp, giysiye verilecek biçime katkıda bulunarak kumaşa; dikim yıkanma, ütülenme gibi karşılaşabileceği işlerlerde destek rolü oynayan; giyside beklenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla farklı usullerle tutturulan ara katmanı,
YARDIMCI APARAT: Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçaları,
YARDIMCI MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dışında kullanılan malzemeyi,
ÖRME: İpliklerin iğneler vasıtasıyla ilmekler haline getirilerek oluşturulan esnek, elastik, dolgun ve yumuşak tekstil yüzeylerini ifade eder.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.