Dalkavuk Nedir? | KumasBilgi.com

Dalkavuk Nedir?

 

Dalkavukluk Kavramı

Türkiye’de dalkavukluk kavramının kökeni Osmanlı Devleti’ne dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde dalkavukluk kavramı Tanzimat Döneminde ortaya çıkmıştır. O dönemde, bugünkü anlamından farklı olarak dalkavukluk bir meslek olarak icra edilmekteydi.

Dalkavuklar mesleklerini, zenginleri, zenginlerin konaklarında yaşayan kişileri ya da padişahları eğlendirerek yerine getirirlerdi. Osmanlı Devleti’nde o dönemde külah ya da kavuk giyilirdi. Kişinin külah ya da kavuk giymesi, onun mesleği hakkında bilgi vermekteydi.

Ayak takımı, esnaf ve askerler külah giyerken, memurlar ve tüccarlar kavuk giymekteydi. Esnaf ve asker arasındaki fark ise külahın etrafına sardıkları çemberler ile ortaya çıkardı.

Esnaflar, külahın üzerine renkli çemberler sararken, askerler hiçbir şey sarmadan külah giyerlerdi. Kavuk ise üstüne istisnasız herhangi bir şey sarılarak giyilirdi.

O dönemde, dalkavukların toplum içerisinde kolaylıkla fark edilmemeleri için padişah tarafından kavuk giymeleri emredilmiştir. Dalkavukların görevi, eğlendirmekle yükümlü oldukları kişilerin mizaç ve tabiatına uygun şekilde konuşmak, küfürlerden sakınmak, hane sahibi kişilerin söylediklerini tasdik etmek ve asla onların ifadelerine karşı aykırı bir söz söylememekti.

Dalkavukluk geçmişten bugüne evrilerek önemli bir davranış türü haline gelmiştir. Öyle ki geçmişte insanlar dalkavukluk davranışını diğerlerini eğlendirmek için bir araç olarak, bugün ise kişisel fayda sağlamak için ya da bir kişiyi memnun ederek ondan çıkar sağlamak için gösterebilmektedirler.

Nitekim son çeyrek yüzyılda dalkavukluk yaparak liyakatsiz kişiler kendilerine önemli konumlar elde etmektedirler. Görüldüğü gibi dalkavukluk geçmişten günümüze kadar olan süreçte, farklı farklı durumlar için kullanılmıştır. Dalkavukluk kavramı için birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.