Hazır Giyim Gelişimi Ve Türkiye’de Hazır Giyim | KumasBilgi.com

Hazır Giyim Gelişimi Ve Türkiye’de Hazır Giyim


İnsan hayatında çok önemli bir yeri olan giyim önceleri sadece bir meslek dalı iken günümüzde bir sektör haline dönüşmüştür. Değişen ve gelişen teknoloji giyimin sektöre dönüşmesinde en büyük etmenlerdendir. 

İlk olarak 1750 yılında alman asıllı Charles F. Weisenthal tarafından dikiş makinesi icat edilmiştir. İlk dikiş makinesinde, ortası delik iki ucu sivri olan makine iğnesi kullanılırken Thomas Saint 1790 yılında ucu çengelli makine iğnesini geliştirmiş ve ilk zincir işi yapan tahtadan dikiş makinesini yapmıştır. Masuralı ilk dikiş makinesi ise 1845 yılında Elias Howe tarafından geliştirilmiştir. Asıl manada giysi dikiminin el işi olmaktan kurtulması Isaac M.Singer tarafından geliştirilen dikiş makinesi ile olmuştur.

Hazır giyim sanayinin oluşması ve sürekli genişleyen bir pazara sahip olması; toplumların şehirleşme hızlılığı, kadınların çalışma hayatına hızla girmeleri, ısmarlama dikim ücretlerinin artması, günümüz insanının giysi ihtiyaçlarını diktirmek veya dikmek için gerekli zamanının olmaması gibi unsurlardan etkilenmiştir

Hazır giyim üretiminin tarihi süreç içerisinde 1. Dünya Savaşı sırasında askeri giysilere olan talebin artması ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal değişmelerle doğru orantılı olarak serbest ticaret olgusunun gelişmesi, dünya ticaretinin başlaması, hazır giyim ticaretini canlandırmıştır.

Tekstil sanayinin en son halkasını oluşturan hazır giyim sektörü hem yarattığı katma değer ve geniş istihdam olanakları, hem de ticaret içindeki hızla büyüyen payı nedeni ile ulusal ekonomi içinde önemli bir konuma sahiptir. Gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de tekstil sanayi, buna bağlı olarak da hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ilk kurulan endüstri kollarından birisidir.

Hazır giyim üretimi ile

 • Kumaşın daha verimli ve ekonomik kullanılmakta, 
 • Çalışanların seri çalışması sonucu zamandan kazanılmakta, 
 • Aynı modelden çok miktarda elde edilebilmekte, 
 • Ürünler makineleşme sonucu kısa zamanda ve ucuza mal edilmektedir

Hazır Giyim Endüstrisi tasarım yoğun ve ürün çeşidi bol bir yapıya sahip olduğundan pazarlar, küreselleşme ile birlikte sektörde içinde yer alan tüm firmalar tarafından paylaşılmak durumundadır. Bu nedenle aynı hedef kitleye hitap eden ve benzer özellikteki birçok firma birbiri ile rekabet içerisindedir. Bu rekabet ortamında firmaya artı kazandıran, ürün çeşitliliği ve özgün tasarımlar olmaktadır. Tüketici için giysinin ucuz olanının yanında, farklı tasarlanmış, istediğinde ulaşabildiği, kaliteli, hem modaya uygun,  hem de ihtiyacını en iyi şekilde karşılayabilen özelliklere sahip olması tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Tekstil sanayi Türkiye’de Türklerin Anadolu topraklarına girmeleri ve pamuk dokumaları ile eski bir geçmişe sahip olmasının yanında hazır giyime sanayine girmeleri çok yenidir. 1960’lı yılların sonunda birebir yapılan üretim terzilikten atölyeler oluşturularak birden fazla seri üretime geçilmiştir

Hazır giyime talebin çoğalmasıyla 1970'li yıllarda fabrikasyon üretimi yapan işletmelerin sayısı artmaya başlamıştır. Çoğunlukla işletmeler büyük kentler ve çevrelerinde yoğunlaşmıştır. İlk olarak sadece klasik ürün çalışan fabrikaların ürünlerinde çeşitlilik görülmüştür. İşletmelerin çoğunluğu ihracata yönelik olarak kurulmuşlar fakat ihracatta yaşanan problemler nedeni ile iç piyasaya da yönelmişlerdir. Son yıllarda büyük boyutlu hazır giyim işletmelerinin dahi dünyadaki genel eğilime paralel olarak uluslar arası çeşitli firmalar için fason imalat yaptıkları görülmektedir

Tasarımın ücret, kar, performans, orijinallik, görünüm, güvenilirlik, kullanışlılık gibi fiyatı olmayan faktörleri, satış noktası sunumu, paketlemesi, bakım, üretim ve teslimat zamanı gibi hizmet faktörleri veya anlam ifade eden ürün değerlerini ilgilendiren rekabet gücü üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu yolla rekabet, fiyatı olmayan ürün faktörlerinin oluşturulmasına ve iyileştirilmesine değer kazandırmaktadır

Türk hazır giyim sanayi rekabetçi yapısı ve yenileşmeye açık bünyesiyle Türkiyenin uluslar arası pazardaki güvencesi durumundadır. Hazır Giyim alanında Türkiye'nin en önemli rakipleri, özellikle düşük ihraç firmalarına sahip Uzakdoğu ülkeleridir. Özellikle, bu sektörde dünyanın en büyük ihracatçı, olan Çin, önemli bir rakip olmakla birlikte, en önemli pazarımız olan AB 'ye uzak olması ve 2005 yılına kadar bu pazarda kotaya tabi olması Türkiye için büyük bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 2005 yılından sonra kotaların kalkmasıyla dünya pazarlarında rekabet arttığından Türkiye'nin kalite, teknolojik altyapı ve tasarım alanlarında üstünlük sağlaması gerekmektedir

Dünya hazır giyim pazarında Türk hazır giyim işletmelerinin üretim süreçleri, kaynaklar ve girdiler açısından en önemli rekabet unsurları;

 • Hızlı tedarik
 • Pazar ihtiyaçlarına göre esneklik 
 • Pazara devamlı yeni ürünler sunabilme 
 • Kaliteli ürün 
 • Teknik bilgi 
 • Eğitimli işgücü 
 • Teknoloji kullanımı 
 • Üstün tasarım, üretim ve dağıtım servisi olarak sıralanabilmektedir

Hedef kitlenin istek ve beğenileri, teknoloji, yasal düzenlemeler ve benzeri birçok nedenden dolayı, rekabet küresel bir kapsam kazanmıştır. Küresel rekabet ortamında yer alabilmek, yeni teknolojiyi takip etmek ve kullanmak zorunlu hale getirmiştir

Hazır giyim ürünlerinde rekabet gücünü belirleyen temel faktörler "kalite, moda, fiyattır". Ürünlerin pazarlayabilirliğinin artması ve piyasada başarılı olması ancak bu üç faktörün bir arada bulunmasıyla sağlanabilmektedir. Üretici firmalar bu talepleri, kendi üretimleri, yabancı üretim ve fason üretimle sağladıkları dengeyle çözmeye çalışmışlardır. Moda bir etkidir; bir değişme isteği ya da zorunluluğudur.

 Moda, medeniyetin en önemli unsurlarından biri olarak algılandığından ancak endüstriyel aşamaya gelmiş olan toplumlarda görülmekte, anlaşılmakta ve gelişmişlik düzeyine paralel olarak da yaratılmaktadır.

Modayı doğuran temel dinamik; insanların yenilikçi yapısı, yeni formlar oluşturma tutkusudur. İnsanın doğasında yenilik arayışı kadar, varolanı koruma güdüsü de bulunduğundan dolayı birbirini dengelemektedir.

Günümüzde giyim sektörünü en önemli boyutta yönlendiren moda eğilimleridir. Hazır giyim ürününü, sürekli değişen moda eğilimleri içinde şekillenmesi ve tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmesi tasarım, desen, renk gibi özellikleri bir arada bulundurması ile mümkün olacaktır.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.