Yaş Tekstil Ürünlerinin Kurutulması | KumasBilgi.com

Yaş Tekstil Ürünlerinin Kurutulması


Kurutma işleminin temel amacı yaş tekstil ürününün sulu işlem sonunda yada ara aşamada üzerindeki fazla suyun uzaklaştırılmasıdır. Eskiden suyun uzaklaştırılması havada asılarak veya kapalı sıcak ortamlarda yapılırdı. Teknolojinin gelişmesi ile kurutma makineleri geliştirildi. Bu makineler ile tekstil ürününün üzerindeki su uzaklaştırılır.Yaş terbiye işleminden çıkmış ve hiçbir sıkılma işlemine tabi tutulmamış olan tekstil ürünü %150-300 su içerir. Tekstil ürününde bulunan su, bulunduğu yer ve ürün ile arasındaki bağlanma durumuna göre aşağıdaki şekillerde olur: 

 • Damlayan Su: Liflere bağlı değil, kendi ağırlığı ile aşağı akar. Mekanik yolla kolay uzaklaştırılır. 
 • Yüzey suyu: Liflerin yüzeyine su molekülleri adhezyon kuvvetleri ile bağlıdır. Su moleküllerini ayırmak için daha kuvvetli bir mekanik etkiye gerek duyulur. Genelde bu suyun büyük kısmı mekanik yolla uzaklaştırılır. Geriye kalan ise ısıyla giderilir. 
 • Şişirme veya kapiler su: Liflerin miselleri arasında bulunan sudur. Lifleri şişirir. Liflere zarar vermeksizin uzaklaştırıabilir. Mekanik yolla giderilemez, giderilmesi için ısı enerjisi gerekir. Şişirme suyu liflere dipol kuvvetleri ile bağlıdır. Kapiler su ise adhezyon kuvvetleri ile bağlıdır. 
 • Kristal suyu ( Higroskopik nem) : Normal bir tekstil ürününde bulunması gerekli olan sudur. Şişirme suyu gibi miseller arasında bulunur. İyi bir kurutma sonunda bu su uzaklaşmamalıdır. Aksi takdirde ürünün tutumu bozulur. Bir kere uzaklaştırıldı mı lifler tarafından higroskopik olarak aynı miktarda su geri alınamaz. 

Tekstil Ürünlerindeki Fazla Suyun Uzaklaştırılması

 Tekstil ürünlerinden suyun uzaklaştırılması başlıca iki şekilde olur. 

Mekanik Yöntemler

 Sıkma: Tekstil ürününün belirli basınç altında bulunan silindirler arasından geçirilmesi esasına dayanır. Kullanılan silindirlerin en önemlileri halat sıkma silindirleri ve su kalandırlarıdır.

Halat sıkma silindirleri : 

 • Halat halindeki kumaşlar için, 
 • Kırışıklık tehlikesi olmayan pamuklu gibi kumaşlara uygundur. 
 • Yün gibi hassas kumaşlar sıkılmaz. 
 • Sıkma etkisi azdır. 
 • Sıkma basıncı 2-3 bar‟ı geçmez. 

Su kalandırları 

 • İki veya daha fazla silindiri vardır. 
 • Kumaş açılmış durumda silindirlere gelir. 
 • Kırışıklığın meydana gelme tehlikesi yoktur. 
 • Düzgün bir sıkma yapar. 
 • Paslanmaz çelik, diğeri üzeri kaplamalı silindirlerden oluşmuştur. 
 • Yünlü kumaşlarda iki silindir lastik ile kaplıdır. 

Silindirler (merdaneler)

Burada, ıslak olan ürün elastik madde ile kaplanmış olan iki silindir arasından geçirilir ve su baskı uygulanarak sıkılır. 
Santrifüj: Merkez kaç kuvvetten yararlanılarak kumaş üzerindeki su uzaklaştırılır. Bunlar; 
 • Kesikli çalışır, 
 • İyi bir mekanik kurutma sağlar, 
 • Kırışıklık meydana gelen kumaşlarda kullanılması sakıncalıdır, 
 • Hız 500-1500 devir/ dak.‟dır 
 • Kapasite 10-600 kg‟dır 
 • Bobin kurutma için de santrafüjler vardır
Emme ve Püskürtme : Emme makineleri özellikle, kırışıklık meydana gelme tehlikesi fazla olan ve baskıya karşı hassas özellik gösteren ( örneğin yüzey yapısı bozulabilen) ürünlerin mekanik yöntemle kurutulmasında kullanılır. 


Püskürtme 

Basınç altında hava veya buhar kumaş içinden geçirilir veya püskürtülür. 


Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.