Malzemenin Tanımı ve Sınıflandırılması | KumasBilgi.com

Malzemenin Tanımı ve SınıflandırılmasıMalzemenin Tanımı

İhtiyaçlarımızı karşılamak ve belli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her türlü maddeye malzeme denir. 
Dişli çark yapımında kullanılan çelik, iletken tel olarak kullanılan bakır ve inşaat sektöründe kullanılan çimento, tuğla v.b maddeler birer malzemedir. Bir teknik eleman olarak amacımıza en uygun malzemeyi seçebilecek ve bu malzemenin mekanik özelliklerini bir takım işlemler (ısıl, termomekanik ve termokimyasal işlemler veya alaşımlandırma) ile değiştirebilecek ve malzeme için en uygun imalat yöntemini (talaşlı-talaşsız) seçebilecek bilgi ve donanıma sahip olmamız gereklidir.

Atom: Nötron ve protonlardan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan meydana gelen maddenin en küçük birimidir.

Element: Aynı cins atomlardan meydana gelen ve her noktasında aynı özellikleri taşıyan saf maddedir.

Bileşik: İki veya daha fazla elementin kimyasal bir tepkime ile birleşerek oluşturduğu maddedir.

Karışım: İki veya daha fazla elementin homojen veya heterojen olarak karıştırılması sonucunda meydana gelen maddedir.

Saf madde: Bütün özellikleri her noktasında aynı olan maddedir. Saf madde element, karışım veya bileşik şeklinde olabilir.

Organik madde: Genellikle karbonun diğer elementlerle yaptığı bileşiklerdir. İnorganik madde: Genellikle karbon dışındaki elementlerin yaptığı bileşiklerdir

Malzemelerin Sınıflandırılması:


Malzemeler genel olarak iki ana gruba ayrılmakla birlikte, bu iki grubun makro düzeyde karışması ile oluşan kompozit malzemeler ile 3 grup da incelenebilir.

  1. Metalik Malzemeler 
  2. Metal olmayan Malzemeler 
  3. Kompozit malzemeler

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.