Dispersiyon Nedir? | KumasBilgi.com

Dispersiyon Nedir?Dispersiyon Tanımı

  1. Bir maddenin, bir başka madde içinde minik parçacıklar halinde ve homojen olarak yayılması diye tanımlanır ayrıca;
  2. Dispersiyon işlemi sonucunda elde edilen homojen ve kararlı karışım.

Dispersiyonların kararlılaştırılması

Pigmentlerin, taşıyıcı ortam içindeki benzeşik ve minik taneli dağılmışlık durumunun korunması süreci. Kararlılaştırma, iki temel işlerge (mekanizma) aracılığıyla gerçekleştirilir: 

  • (a) Pigment yüzeyleri, uygun katkılar kullanılarak elektrik yüklü hale getirilirler; böylece aynı yükle yüklü taneciklerin birbirini itmesi sonucunda pigment topaklaşması önlenmiş olur; 
  • (b) Pigment seven gruplar içeren polimerik dispersiyon katkıları, pigment çevresinde oluşturdukları tabakayla, pigmentlerin çarpışarak topaklaşmalarını önlerler (uzaysal engellemeyle kesinlaştırma).

Islatıcılar ve dispersiyon katkıları

Pigment ve dolguların, reçine ve çözgenden oluşan akışkan içindeki dispersiyonunu 

  • (a) daha kısa zamanda ve daha az enerji harcayarak gerçekleştirmek, 
  • (b) daha uzun süre kararlı kılabilmek amacıyla boya biçimüllerine eklenen katkıların genel adı.

Pigment ve dolguların dispersiyonu

Gerek aglomerat gerekse agregat biçimindeki pigment topaklarının, bağlayıcı ve çözgen ortamında parçalanması. Pigment ve dolguların dispersiyonu, yüksek devirli karıştırıcılarda ve yaş değirmenlerde gerçekleştirilir.

Polimerik dispersiyon katkıları

Bir ya da bir kaç ucunda pigment ilgisi yüksek grupların bulunmuş olduğu, polimerik dallı/zincirli gövdesinin de boya bağlayıcı ve çözgenleriyle uyuşurluğunun yüksek olduğu dispersiyon katkıları. Polimerik dispersiyon katkıları, büyük molekülleriyle, tutundukları pigmentin çevresinde, öteki pigmentlerin yaklaşmasını engellemiş olan bir tabaka oluştururlar. Dolayısıyla, uzaysal engellemeyle dispersiyon eminlığı sağlarlar.


Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.