Teknik Tekstil Ürünleri Nelerdir? | KumasBilgi.com

Teknik Tekstil Ürünleri Nelerdir?


Teknik tekstiller, yeni ürünlerin keşfi, yeni nesil ihtiyaçları karşılaması ve alışılmış ürün ve malzemelerin yerine ikame edilmesi sebebiyle büyük potansiyel arz etmektedir. Bu yönü ile teknik tekstiller, oldukça dinamik ve kullanım alanı itibariyle çok geniş bir sektördür. Teknik tekstiller üretim teknolojilerine ve kullanıldığı alanlarına göre sınıflandırılmaktadır.

A) Üretim Teknolojilerine Göre Teknik Tekstiller:

Teknik tekstil yüzeylerini üretim yöntemlerine göre dokuma tekstilleri, örme tekstil yüzeyleri, dokusuz tekstiller (nonwovenlar), kompozit, şerit-kordon ve tafting ürünler olarak 6 grupta toplamak mümkündür. Burada teknik tekstil bir kulanım alanı, nonwoven ise bir dokuma ya da örme gibi üretim yöntemidir. Günümüzde çok önem kazanan ve giderek çoğalan bir hızla üretilmekte olan bu tür tekstil yüzeylerine, “dokuma olmayan tekstil yüzeyi” ya da “nonwoven” denilmektedir. Nonwoven yüzeyler tülbent tabaka haline getirilmiş kesikli ya da filament halindeki elyafların mekanik, kimyasal, termik (ısıl) yöntemler ile uygun bir bağlama işlemi neticesinde birbirine tutturulması ile elde edilen tekstil yüzeyleridir. Bunun yanında yüzeyi kaplı tekstiller, yani tekstil yüzeyinin dokuma ya da örme polimer yüzeyle kaplanması sureti ile üretilen tekstiller de mevcuttur. Bu gruplar içinde en önemli alt grup, katma değeri en yüksek ve son teknolojiyi kullanan akıllı tekstillerdir.

Akıllı tekstiller, tıbbi tekstiller, koruyucu ve askeri teknik tekstiller, nakliyat teknik tekstilleri gibi pek çok alanın kapsamına giren fakat yüklendikleri işlev ve yapıları itibariyle farklı bir kategoride değerlendirilen bir gruptur. Akıllı tekstillerin önemli bir bölümü çağımızda daha çok prototip üretimi aşamasında bulunur.


B) Kullanım Alanlarına Göre Teknik Tekstiller:

Teknik tekstillerin kullanıldığı alanlar belli başlı üç gruba ayrılabilir. Bunlardan ilki, endüstriyel bir ürünün bir bileşeni olarak kullanılmalarıdır. 

Örneğin otomobil lastiğinde kullanılacak olan kord bezi, uzay roket motorlarında kullanılacak olan karbon elyafı, inşaat piyasasında kullanılacak olan takviye dokular gibi. İkinci kullanım alanı, herhangi bir proseste bir malzeme olarak kullanılmalarıdır. 

Örneğin; diyaliz makinelerinde kullanılacak olan filtrelerin üretiminde, yol yapımında kullanılacak olan membranların üretiminde kullanılabildiği gibi. Teknik tekstillerin üçüncü kullanım alanı ise bir ya da daha çok özelliği yerine getirecek şekilde yalnız başına kullanılmasıdır. 

Örneğin; su geçirmezlik amacı ile kaplanmış kumaşlar, yanmaz kumaşlar, anti bakteriyel kumaşlar, ameliyat iplikleri vs. Gibi. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere teknik tekstil sektörü, daha çok bir ara sektör konumundadır. Sektörün önemli bir bölümünün gelişimi inşaat, taşıtlar, diğer imalat sanayi, tarım ve sağlık alanındaki gelişmelere ve bu sektörlerin gereksinimlerine bağlı bulunur. Tekstil piyasasında ortaya çıkan yeni ürünler, eski pek çok ürünün yerine kullanılmakta ve son teknolojiyle üretilen performansı yüksek ürünlerin üretilmesiyle yeni pazarların oluşmasına imkan vermektedir. 

Bu ürünlerin, alışılmış ürünlerden daha fazla kullanılabilirlik sağlaması ve yeni ihtiyaçları karşılaması sebebiyle dünya pazarlarında kısa bir süre içinde önemli bir yer edineceği öngörülmektedir. Teknik tekstiller, çağımızda bir hayli farklı kullanım alanı bulmakta ve kullanıldığı alanlar genelde aşağıda belirtildiği gibi on iki başlık altında toplanmaktadır:

 1. Zirai tekstiller (agrotech): Tarım, bahçıvanlık, ormancılık ve su ürünlerinde kullanılacak olan tekstiller. 
 2. İnşaat tekstilleri (buildtech): Bina ve inşaatlarda kullanılacak olan tekstiller. 
 3. Giyim teknik tekstilleri (clothtech): Giysi ve ayakkabıların astar ve benzeri teknik bileşenleri. 
 4. Jeolojik tekstiller (Jeotech): Jeolojik tekstiller ile inşaat mühendisliği malzemeleri. 
 5. Ev tekstilleri (hometech): Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarının teknik bileşenleri içeren teknik tekstiller. 
 6. Endüstriyel teknik tekstiller (indutech): Filtrasyon, nakil, temizleme vb. Sanayi tipi uygulamalar için kullanılacak olan teknik tekstiller. 
 7. Tıbbi tekstiller (medtech): Hijyenik ve tıbbi ürünler için tekstiller. 
 8. Taşıt araçları için tekstiller (mobiltech): Otomotiv sanayi, gemi, tren, hava ve kara taşıtları için kullanılacak olan teknik tekstiller. 
 9. Ekolojik tekstiller (ekotech): Çevre koruma amaçlı tekstiller. 
 10. Ambalaj tekstilleri (packtech): Ambalaj ve ambalajlama malzemeleri. 
 11. Koruyucu tekstiller (protech): Kişisel ve mülki koruma için tekstiller. 
 12. Sportif tekstiller (sportech): Spor ve serbest (gündelik) kıyafetler için tekstiller. 

Bu gruplar altında yüzlerce ürün ve uygulama yer almaktadır. Ürün ve uygulama alanlarının bazıları alışılmış, bazıları köklü malzeme ve tekniklerle yer değiştirerek, bazıları ise başlı başına fonksiyonları için yeniden üretilen malzemelerdir. Konveyör (taşıyıcı) bantlar, tıbbi eldivenler, balistik (kurşun geçirmez) kumaşlar, akustik izolasyon malzemeleri, roketler, otomobillerdeki hava yastıkları, antistatik tekstiller, suni çimen, tentelik kumaşlar, bandaj malzemeleri, aleve dayanıklı battaniye ve yastıklar, filtreler, yanmaz yapı malzemeleri, kimyasal koruyucu kıyafetler, tek kullanımlık koruyucu kıyafetler, kanalizasyon ve sulama sistemleri, güç tutuşur dekorasyon materyalleri ve perdeler, teknik tekstillerin kullanıldığı 150 kadar nihai ürünün arasında bulunmaktadır.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.