Mobilya Terimleri Sözlüğü | KumasBilgi.com

Mobilya Terimleri Sözlüğü


A

Abanoz Ağacı: Sıcak bölgelerde yetişen kerestesi sert ve değerli bir ağaç türü.
Açık Raf: Kitaplıklarda ve mağazalarda kitapların ve malların kolaylıkla seçilebilmesini sağlamak üzere yapılmış sergen.ihtiyaca göre evlerde de kullanılır.
Açılır Masa: Tablaları çekilen ve orta tablaları döndürülerek büyüyen masa
Ağaç ,dünya ve yaşam: Yaşam var oldukça ağaç var demektir.hava ve su nasıl önemli ise ağaç da o kadar insan için önemlidir.ağaç doğaya nasıl yön veriyorsa insana da o kadar yön verir.hayatımızda kullandığımız her şeyde ağaç vardır,soluduğumuz havada bile o vardır.ağaç var ise yaşam vardır,ağaç yok ise yaşamda yoktur.onun için kullanmak için kesilen bir ağacın yerine bir değil on ağaç dikmeliyiz.

Ağaç Bilimi: Botaniğin ağaçları inceleyen dalı, dendroloji.
Ağaç İşkence:Ağaçtan vidası ile sıkıştırma yapan el aracı
Ağaç Karıncası: Ağacı yıkımlayan ak renkli ve karıncayı andıran bir böcek
Ağaç Mobilya: Oturma, yemek yeme, çalışma, yatma vb. işlerin yapılmasında kolaylık ve rahatlık sağlayan, parçalarının büyük çoğunluğu masif, lifli, yongalı ve tabakalı ağaç malzemeden yapılan, taşınabilir veya sabit olarak kullanılan eşya.
Ağaç Nedir: Sert yapılı gövdesi kereste ve odun olarak kullanılan uzun ömürlü bitkilerin genel adı
Ağaç Vidası: Ağaç parçalarının sökülebilir biçimde birbirine bağlanmasına yarayan ucu burgulu yardımcı gereçlerdir.
Ağacın Çalışması: Nem alan ağaç malzemenin hacminin büyümesi veya nem veren ağaç malzemenin hacminin küçülmesi ve buna bağlı biçim değişiklikleri.
Ahşabın Korunması:Ahşap ürünlerin uzun süre kullanılabilinmesi için belirli zamanlarda temizlenip boya ve cilalanması gerekir.
Ahşap Kaplama:Ağaçtan elde edilen kerestenin 0,40,0,50,veya 1mm kalınlığında kesilerek elde edilen malzemedir.
Ahşap Kaplama Mobilya: Sunta veya mdf gibi malzemenin yüzeyine ahşap kaplama yapıştırılarak üretilen mobilyalardır.
Ahşap Kapı: Tamamen ağaçtan yapılan kapı.
Ahşap Konstrüksiyon: Bir çerçeve içinde yan yana dizilen veya bir ızgara meydana getiren ağaç çıtaların veya karton peteğin iki yüzüne kontrplak veya suni tahta levhası yapıştırılarak yapılmış (tabla).
Amber Ağacı: açık kahverengi yüzeyde koyu çizgili görüntü veren ve cevizi andıran bir tür ağaç.
Amerikan Kapı:Kapının yüzeyine kaplanan baskılı panelin ilk olarak Amerika’dan gelmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.
Amerikan Kapının Yapımı: köknar ağacından yapılan serenlerin bir üst bir alt başlıkla çatılmasıyla meydana gelen çerçevenin içine petek dolgu kağıdının konması ve panel denilen baskı yüzeylerin önlü arkalı olarak sıcak preste preslendikten sonra dört tarafının temizlenmesi sonucu elde edilen kapıdır.
Antika Mobilya:Eskide dönemlerde imal edilmiş olup ana hatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayan ve belli bir ekole göre adlandırılan mobilya.
Armut Ağacı:Kırmızıya çalan açık ya da koyu kahverengi, hava kurusunun özgül ağırlığı 0.75 gr/cm3 olan ve aynı adlı meyve ağacından elde edilen kereste. Mobilya yapımında tercih edilir.

B

Balmumu Cilâsı:Yalnız balmumu ve terebentinle hazırlanan ağaç cilâlama gereci.
Balık Tutkalı: Balık endüstrisi artıklarından üretilen, yavaş kuruyan fakat bağlama gücü yüksek yapıştırıcı.
Banyo Dolabı: Banyo için gereken malzemelerin içinde bulundurulduğu dolap.
Baza: Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak.
Bileme Makinesi: Testere, bıçak, freze bıçağı v.b. araçları bilemede kullanılan makine.
Bileytaşı: Araçların kesici ağızlarını bilemek ve kılağılarını düşürmek için kullanılan doğal ya da yapay taş.
Bini: Kapı, pencere gibi şeylerin kanatları kapanınca kalan aralığı örtmek üzere bu kanatların kenarına yapılan çıkıntılı kısım veya taşkın çıta.
Boy Menteşe: Düz yaprak menteşe benzeri 1,75-3,50 cm uzunluğunda menteşe.
Boy Menteşesi: Kapak kenarına boylamasına takılan mobilya menteşesi.
Budak: Yaşayan ağaçta dalın gövde içinde kalması sonunda oluşan silindirsel sert bölüm.
Budak Çürüğü: Kırılan dalların budak yerlerinin temizlenip düzeltilmemesi halinde mantar ye nemin gövdede ilerleyip oluşturduğu çürüklük.

C

Cam Çivisi: Yaklaşık çapları 1 mm, boyları 1,5-2,5 cm arasında değişen ince ve başsız tel çivi.
Cermen menteşe: Bina kapıları ile pencerelere takılan ve yaprakları menteşe uzunluğunun yarısı kadar olan, sacdan kıvrılarak yapılmış menteşe.
Ceviz ağacı: Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaçtır.mobilya yapımında çok kullanılır.
Cumba: Bir ahşap tablanın kenar yüzü.

Ç

Çakma Kapı: Genellikle iki kuşak üzerine tahtaların çivi ile tutturulması yöntemiyle yapılan basit kapı.
Çam Sarıçam Ağacı: Pencere,kapı,taban döşemesi ve lambri üretiminde kullanılır yumuşak dokuludur.
Çapraz Geçme: Alıştırılan parçaların ya da kaplama eklerinin, birbirlerine göre dik konumda bulunmaları.
Çarpma Kapı: Özel menteşesi yardımı ile içe ve dışa doğru açılabilen, tek veya çift kanatlı kapı türü.
Çatal Çivi:Elektrik ve telefon kablolarını süpürgeliğe, kapı, pencere pervazı vb. ahşap yüzeylere tutturmakta kullanılan, iki ucu sivri, U biçiminde özel çivi.
Çekmece: Masa, dolap vb. şeylerin dışarıya çekilen bölümü, göz, çekme
Çektirme: Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası.
Çiftkapı: Üst üste kapanan, ya da birbirine vidalanarak kullanılan, yalıtma özelliği üstün iki katlı kapı.
Çivi. İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh.
Çubuklu Kilit: Büyük kapakların alt ve üst kenarlarından bağlantı sağlayan, uzun madensel çubuklu kilit. T. : ispanyolet kilit

D

Demonte: Mobilyanın sökülüp takılır halde üretilmesi.
Derz: İki yapı gereci, elemanı veya yapının iki bölüğü arasında kalan aralık, bitişke, fuga.
Dolap: Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya.
Dolap Çektirmesi: Elemanları gerektiğinde ayrılabilen mobilyaların çatılmasında kullanılan gereç.
Dolgu Cilâsı: Cilalamada ağaç gözeneklerinin doldurulduğu evre
Düz Başlı Vida: Tepesi düz olan vida türü.
Düşme Kapak: İki yan ucundaki milli menteşeler yardımı ile dönerek açılan ve yatay konumda masa gibi de kullanılabilen mobilya kapağı.
Döner Kapı: Üç ya da dört kanatlı olan ve düşey ekseni çevresinde dönerek geçiş sağlayan kapı.
Döşemeci Çivisi: Özellikle mobilya döşemeciliğinde kullanılan büyük başlı, kore kesitli gövdeli, sivri uçlu ve siyah.

E

Elbise Dolabı: İçindeki askılara giysi asılan, genellikle tahtadan yapılan ve özel bölmeleri olan mobilya.
Eskitme Amerikan Kapı: Eskitme amerikan kapı demek kapıyı düz renk boya ile boyadıktan sonra bu boyanın üzerine patine boyası dediğimiz renk verme boyasının cila bezi ile sürülüp cila teli ile silinip tekrar üzerine ipek mat vernik pistole edilerek üretilen kapıdır

F

Farekuyruğu Testere: Ucuna doğru daralan, kalınca lamalı el testeresi.
Filato: Genellikle kaplamalı işlerde, yüzeyi süsleme amacı ile kullanılan tek ya da çok renkli dar, uzun gereç.
Formika: Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kâğıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir çeşit madde.
Fortmanto ,Vestiyer: Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık veya dolap.

G

Gomlak: Reçine benzeri doğal gereç. İspirtoda erir ve sürüldüğü yüzeyde parlak, koruyucu bir katman yapar.
Grup Mobilya: Benzer yapı ve görünüşteki elemanların kendi aralarında üst üste veya yan yana konulmasıyla elde edilen bir sistem mobilya.
Gömme Dolap: Yapının duvarlarında bırakılan boşluk ölçüsüne göre yapılan ve orada kullanılan dolap.
Gömme Kilit: Gövdesi kapak veya çekmecenin kenarına açılan yuvaya gömülerek takılan kilit.
Gönyeburun: Uçları 45 derecelik açıyla kesilmiş iki parçanın dik açı meydana getirecek şekilde birleşmesi, gönye birleşme, gönye bitişme

H

Hampayı: Zıvanalı geçmeleri sağlamlaştırmak amacı ile, zıvanadan genellikle üçte biri oranında çıkarılan parça.
Hasır: Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü.
Hasır örgü: Bambu veya hintkamışı kabuklarından soyularak elde edilen 3,4,5,mm eninde lif görünüşünde doğal bir örgü gerecidir.oturma gurublarında radyatör kapamalarında kullanılır.
Hidrolik Kaplama Presi: Sıkma eylemini hidrolik düzenle yapan kaplama yapıştırma aygıtı

İ

İnce Tutkal: Uygun sıvılarla akıcılığı arttırılmış sıvı tutkal
İnşaat Çivisi: Çapı 2-7 mm, boyu 4-20 cm arasında değişen, başlı ve tepesi tırtıllı çivi.
İpek Mat Cila: Bu cila parlak ve mat cilanın ortasıdır ne parlak nede mattır.
İskelet Mobilya: Esas taşıyıcı kısımları masif ağaç malzemeden yapılan ve oturma grubuna giren koltuk, kanepe, sandalye, kolçaklı sandalye, sallanan koltuk vb. mobilya.
İspanyolet Kilit: Elbise dolabı, büro dolabı vb. eşyaların kapaklarına takılan, sürgü kolları ile kapağın altından ve üstünden kilitleme yapan gömme kilit çeşidi.

K

Kabara: İri başı değişik gereçlerle kaplı olan madensel çivi. Deri döşemelerde çivi başlarını örtmek ve güzel görüntü sağlamak amacı ile kullanılır.
Kapak: Dolap, sandık vb.ni örtmeye yarayan parça: “Dolap kapağı”
Kapak Makası: Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı.
Kaplamalı Mobilya: Yüzeyleri ağaç, plastik vb. levhalarla kaplanmış mobilya.
Kapı:Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
Kapı İskeleti: Dolu kapıda, üzerine kontraplak yapıştırılacak, çerçeve biçimindeki çatkı bölümü.
Kara Çam Ağacı: Yapıların iç ve dış bölümlerinde en çok kullanılan ağaç türüdür. Neme ve ısıya dayanıklı olan bu ağaç türü kapı, pencere ve lambri gibi dayanıklı olması gereken ürünlerde tercih edilir.
Karyola: Üzerine yatak konulup yatılan tahta veya metal yapılan ev eşyası .
Kavak Ağacı: Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 m’ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaçtır.
Kereste: Ağacın belirli ölçülerde biçilerek hazırlanan halidir.
Kereste: Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç.
Kırlangıç Kuyruğu Birleştirme: Kırlangıç kuyruğunu, kendisi için uygun biçimde açılmış yuvaya yerleştirerek yapılan geçme.
Kilit: Mobilya,kasa,sandık ve benzeri eşyanın kapakları ile bina kapılarına takılan anahtar kullanmadan açılmayacak biçimde kapalı tutmaya yarayan ve özel anahtarı ile açılabilen mekanizmalardır.
Kilit: Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti:
Kiniş: Bir tahtada boydan boya açılan oluk, zıvana
Kiniş Dili: Lambalı tahta, lamba-zıvanalı geçme.
Komodin: Çekmeceleri küçük olup genelde iki veya üç çekmeceli olur karyola başının iki tarafında kullanılır.
Konsol: Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan, çekmeceli mobilya dolap.
Kontraplak: En az üç kaplamanın, damarları birbirine dik gelecek biçimde üst üste yapıştırılması yolu ile hazırlanan levha.
Kontratabla: Ağacın çalışma oranını azaltmak ve zararsız hale getirmek için çapraz yapıştırma yöntemi ile hazırlanan tabla.
Kumaş Döşeme: Koltuk, kanepe, divan vb.nin kumaş, yay, pamuk vb. bölümleri:
Kırlangıç Kuyruğu Diş: Kırlangıç kuyruğuna benzeyen kama biçiminde diş.
Kızaklı Masa: Tablalarına bağlı kızakları ile kullanılma alanı büyüyen yemek masası.
Köknar Ağacı: Evin iç oda kapılarında,ve yağlı boya olan işlerde kullanılır.yapıların dış cephelerinde kullanmak sakıncalıdır.
Köşe Rafı: Köşeyi kaplayacak biçimde yapılmış raf

L

Ladin Ağacı: Doğrama, kontraplak, mobilya ve lambri üretiminde kullanılır.
Lake Boya: Mobilyanın bir kat astar boya ile boyanıp zımparalanarak daha sonrada üzerine selülozik boya atılarak elde edilen ve değişik renklerde uygulanılan bir tür boyama işlemidir.
Lake Mobilya: Ahşap, sunta, mdf gibi malzemelerden üretilip daha sonra bunların selülozik boyalarla (istenilen renkte) boyanarak üretilen mobilyalardır.
Lamba: Kapı ve pencere kanatlarının, kasa veya telaroda içine yerleştirildikleri oyuk; yarım lamba.
Lambalı Menteşe: Yapılardaki, mobilyalardaki lambalı kapı, pencere ye kapaklarda kullanılan madensel menteşe.
Lambri: Ağaç ve ağaç ürünleri plakalarla yapılan duvar kaplaması.

M

Marangoz Mengenesi: Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç.
Mastar: Kaba sıvanın yüzeyini düzlemek ve fazlalıklarını almak için kullanılan uzun, düz tahta.
Mat Cila: Mat cila parlak olmayan ciladır.
MDF: Odun liflerinin sıcakta sertleşen sentetik reçine yapıştırıcıları ile preslenmesi sonucunda elde edilen ahşap esaslı bir malzemedir. MDF’nin ana malzemesi, sert ve yumuşak ağaç odunlarıdır.
Mebran Kapak: Medefe malzemenin yüzeyine pres makinasında pvs kaplanması ile elde edilen üründür. değişik renk ve model seçenekleri vardır.
Mengene: Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit alet.
Menteşe: Kapı, pencere, mobilya kapakları vb. açılır kapanır şeylerde kullanılan, bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze.
Merkantil: Satışa çıkarılmak üzere ve nitelik ayrımı gözetilmeksizin istiflenmiş kereste.
Metre: Metreler çeşitli boyutların ölçülmesinde kullanılır.çeşitleri çubuk,katlanır,çelik şerit,bez şerit metrelerdir.
Mobilya: Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble.
Mobilya Kapı: ağaçtan hazırlanan dolgunun üzerine ağaç kaplama pres yapılarak üretilen kapı.
Modern Mobilya: Antika, taklit, stil mobilyaların dışında kalan ve genellikle düz hatlardan meydana gelen mobilya.
Mumcilası: Parafin, serezin, montana, balmumu vb. gereçlerin terebentin ya da neft yağında çözüştürülmesi ile elde edilen ağaç örtü gereçlerine verilen genel ad.
Mutfak Dolabı: Mutfak aletlerinin yerleştirilmesi için yaptırılan özel dolap.

N

Nişangeç: Düzeltilmiş bir kenara değişik aralıklarda paralel çizgiler çizmek için kullanılan el aracı

O

Oturma Mobilyası: Boyutları ve şekli insan vücudunun ölçülerine uygun olan ve rahat oturmayı sağlayan, oturma yüzeyi elastik veya elastik olmayan malzemeden yapılan mobilya.
Oymacılık: Ahşabın kesici aletler yardımıyla elde yapılan ve çok sabır ve zahmet isteyen el işçiliğidir.

P

Papel: Kavak kaplama.
Parabaşlı Çivi: Lifplakası, kontraplak v.b. ince levhaları tutturmada yararlanılan büyük, yuvarlak, yassı başlı çivi türü.
Paravan Menteşesi: Düz yaprak menteşelerinin benzeri, üç yapraklı ve iki milli menteşe.
Patina Boya: Eskitme görünümü nü sağlamak için ana boyanın üzerine el ile sürülen özel bir boya karışımıdır.
Pervaz: Kapı, gömme dolap, pencere v.b. işlerde taşıyıcı çerçeve ile duvarın üzerine tutturulan tahta.
Pervaz: Kapı, pencere vb. yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça.
Pistole: Boya ve verniğin hava yardımıyla boya tabancası ile püskürtülerek boyanacak yüzeye atılma işlemidir.
Piyano Menteşe: Boy menteşe.
Pomel Menteşe: Yaprakları, milleri düz yaprak menteşelerden daha kalın ve mil yatakları palamut, mermi, yumurta ve silindir biçimlerinde olan menteşe.
Pomza Taşı: Cila yaparken ağacın gözeneklerini doldurmada ve yüzey düzeltmede kullanılan, beyaz, köpüklü taş görünüşünde volkanik ürün.
Pres: Pres iki yüzeyin birbirine yapıştırılmasıdır.

R

Raf: Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha.
Raf Pimi: Dolap içinde bulunan rafları taşıyan elemandır.
Raf Pimi: Dolapların içine konulan rafları belirli yüksekliklerde tutmaya yarayan madensel gereç.

S-Ş

Selülozik Boya: çabuk kuruyan ve pistole ile atılan boya çeşididir.
Seren: Orta çapı 21cm. ve daha kalın, uzunluğu 8.00 metrenin üstünde olan yuvarlak ağaç; döner merdivenlerde ortaya konan, taşıyıcı yuvarlak dikme.
Sistire: 0,6-2 mm. kalınlığında çelik lama. Kazıma etkisi ile çalışır. Ağaç yüzeyini temizleme ve düzeltmede kullanılır.
Sistirelemek: Sistire ile ağaçtan talaş çıkarma işlemi.
Stil Mobilya: Antika mobilyanın özelliklerini kısmen yansıtan ve teknolojik gelişmelerden yararlanılarak üretilen mobilya.
Stor Kapak: İnce çıtaların esnek bir yüzeye yan yana dizilmesiyle yapılan ve kıvrılarak açılıp kapanan kapak.
Sunta: Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan, sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahta
Suntalam: Yonga levhanın bir yada iki yüzüne renk veya desen baskılı ile fenol veya melamin reçinesi kaplayarak elde edilen levhalara verilen addır.
Süpürgelik: Tabanla duvarın kesiştiği köşeye boydan boya dökülen beton çıkıntı. 5-20 cm. genişliğinde olan bu çıkıntı ağaç ya da plastikten de hazırlanabilir.

T

Tahta: Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç.
Tahta Döşeme: Yapılarda taban üzerine döşenen tahta vb. kaplama.
Tahtakurusu: Yarım kanatlılardan, uzunluğu 3-5 mm, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyen, kan emerek beslenen, pis kokulu böcek, tahta biti
Taklit Mobilya: Antika mobilyanın özelliklerini aynen uygulayarak sonradan yapılan mobilya
Tel Çivi: Telden yapılan çivi.
Tel Dolap: Yanları ve kapağı ince delikli telden yapılmış dolap
Temel Çivisi: Yapı işlerinde kullanılan büyük çivi.
Tirifon Vida: Kalın gövdeli ve iri dişli özel ağaç vidası. Genellikle kare ya da altıgen başlıdır; anahtarla sıkılır.
Topuzlu Kilit: Kilit sistemini bünyesinde bulunduran kapı kolu.
Tutkal: İki ahşap malzemenin birbirine yapışmasını sağlayan malzemedir.

V

Vernik: Vernik, saydam katman yapma özelliğindeki cisimlerin uygun sıvılarda eritilmesi ile elde edilen sıvı bir malzemedir. Verniklemede amaç ağacı bir katmanla örterek dış etkilerden korumak ve güzelleştirmektir.
Vestiyer: Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık.
Vitrin: İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış ve değişik modelleri bulunan camlı dolap

Y

Yapışma Süresi: Yapıştırılan iki parçada, yapıştırıcının en yüksek tutma gücüne erişmesine kadar geçen süre.
Yarma Kereste: Damarları yönünde yarılarak biçimlendirilmiş ağaç.
Yassı Kavela: En birleştirmede kullanılan, dikdörtgen prizma biçiminde ağaç parçası.
Yatak Mobilya: Boyutları ve şekli insan vücudunun ölçülerine uygun olan ve rahat yatmayı sağlayan, yatma yüzeyi elastik malzemeden yapılmış mobilya.
Yonga Levha: Özel makinelerle elde edilen odun yongalarının sentetik reçine tutkallarıyla ısı ve basınç altında yapıştırılması ve biçimlendirilmesi yoluyla yapılan suni tahta levha, sunta. Yonga levhaları, yongaların levhadaki duruşlarına göre iki türlüdür: Yatık yongalı levhalar (yongaları levha yüzüne genellikle paralel durumda bulunanlar) ve Dik yongalı levhalar (yongaları levha yüzüne genellikle dik durumda bulunanlar.) Yüzey durumuna göre, zımparalanmış, zımparalanmamış, kaplamalı, cilalı veya laklanmış yonga levhası çeşitleri vardır.

Z

Zincir Testere: Elektrik ya da benzin motoru ile çalışan, ormanda ağaç boylarını kesmeye yarayan özel testere makinesi.
Zımpara: yüzeylerin pürüzünü temizlemeye ve boya veya cila yapmaya hazır hale getirmek için kullanılan malzemedir. değişik kalınlıklarda çeşitli şekillerde vardır.
Zıvana: İçinde bir lamba geçecek tarzda açılmış dar ve uzun oluk, kiniş.

Hiç yorum yok

Tema resimleri Ollustrator tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.